Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

SWIATNIKIGORNEOchotnicza Straż Pożarna we Wrząsowicach zrealizowała Mały projekt pt. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Wrząsowicach”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kwota dotacji:  24 940,88 zł, całkowita wartość zadania to 35 629,84 zł. Celem  projektu jest rozwijanie  warunków sprzyjających aktywności lokalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Wrząsowicach. W ramach realizacji operacji zakupiono 120 krzeseł, 25 stołów oraz ekran wraz z rzutnikiem do prezentacji multimedialnych.

Wkrótce postaramy się poinformować na jakich warunkach i z jakim przeznaczeniem będzie użyczane powyższe wyposażenie, a co za tym idzie w jaki sposób realnie mieszkańcy będą w stanie skorzystać z inwestycji?

Gratulujemy i przypominamy, że o wcześniejszych małych projektach pisaliśmy tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *