KOMUNIKAT

indeksO zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

I.

1. Miejska Komisja Wyborcza w Świątnikach Górnych na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych, przyznaje zarejestrowanym listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409, numery:

a) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt 2;

b) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt. 1.

2. Ustalenia, które komitety spełniły warunek dla przyznania ich listom jednolitych numerów Miejska Komisja Wyborcza dokona na podstawie informacji uzyskanej od Komisarza Wyborczego w Krakowie o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do rad powiatów.

II.

1. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 23 października 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36, I piętro sala 110.

2. Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:

a) dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w małych i nieprzezroczystych pojemnikach,

b) czynności losowania dokonają członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Świątnikach Górnych wyznaczeni przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Świątnikach Górnych. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej,

c) wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie komunikatu Miejskiej Komisji Wyborczej w Świątnikach Górnych i podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej – w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Świątnikach Górnych

/-/ Agnieszka Juszczak-Lisek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *