Wykaz zarejestrowanych komitetów deklarujących obszar działania jako Gmina Świątniki Górne

lista_komitetów_swiatniki_gorneSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym wykazem zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Krakowie komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komitety mają czas na zgłaszanie list kandydatów na radnych: gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, radnych miejskich do końca dnia 7 października 2014 r.

Z kolei do północy 17 października 2014 r. komitety mogą zgłaszać kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast… Istnieje jeszcze możliwość, że na terenie naszej Gminy i naszego powiatu, zostaną zgłoszeni kandydaci również przez ogólnopolskie partie polityczne. 

Zapraszamy już teraz wszystkich chętnych kandydatów na radnych i burmistrza z naszej Gminy do wysyłania drogą mailową admin@swiatnikigorne.org opisów swoich sylwetek oraz krótkich planów na przyszłość (oczywiście tą polityczną) – Mile widziane zdjęcie!

Daj się poznać Swoim Wyborcom!!!

lista_komitetów_swiatniki_gorne

Aktualny wykaz zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Krakowie komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Całość listy dostępna TUTAJ

5 myśli nt. „Wykaz zarejestrowanych komitetów deklarujących obszar działania jako Gmina Świątniki Górne

 1. MIESZKAŃCY KRAKOWA

  Mieszkańcy Krakowa decydują sami. Przyszłość Krakowa: DACH NAD GŁOWĄ dla każdego obywatela miasta, WYKSZTALCENIE w kierunku indywidualnych zdolności OPIEKA ZDROWOTNA bezwarunkowa dla wszystkich/WSZYSTKO ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ/

  Program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Obrona Praw Emerytów Rencistów Lokatorów oraz kandydata na prezydenta miasta Krakowa Graniwida Sikorskiego.

  Programem jest taki rozwój Krakowa który zapewni dobre miejsce do mieszkania jego mieszkańcom. Celem jest społeczny charakter władzy uchwałodawczej i wybór Prezydenta realizującego te cele.
  1. Skupienie się na podstawowych potrzebach, takich jak praca, mieszkanie, służba zdrowia, edukacja:
  2. Przywrócenie należnej roli Radzie Miasta Krakowa. Każdy projekt Uchwał winien być opiniowany przez Komisję Rady, oraz konsultowany przez czynniki społeczne.
  3. Zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa poprzez utworzenie stanowiska Z-cy Prezydenta ds. Polityki Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Mieszkalnictwa i Budownictwa Komunalnego kosztem połączenia stanowisk Z-cy Prezydenta ds. Edukacji i Kultury. Celem jest skupienie zadań i odpowiedzialności w tym zakresie.
  4. Domaganie się od władz państwowych urealnienia zaniżonych dotacji i subwencji na zadania zlecone i realizowane przez Miasto.
  5. Natychmiastowe wstrzymanie sprzedaży gruntów znajdujących się w posiadaniu miasta.
  6. Prowadzenie polityki społecznej faktycznie przeciwdziałającego bezrobociu, wykluczenia społecznego i bezdomności.
  7. Realizowanie polityki mieszkaniowej i zapobiegania bezdomności, zgodnie z propozycjami strony społecznej „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”.
  zatrzymanie eksmisji z kamienic będących od dziesięcioleci własnością
  Skarbu Państwa/Miasta i rozbieranych pomiędzy sobą przez najwyższych
  urzędników bezprawnie na podstawie podstawianych fałszywych
  dokumentów, weryfikacja tych dokumentów i utworzenie Spółdzielni
  komunalnych z zastosowaniem istniejącego prawa zasiedzenia i pierwokupu
  przez długoletnich mieszkańców. Miasto przejmuje wszystkie pustostany
  niezamieszkałe powyżej 20 lat z przeznaczeniem dla młodych rodzin lub
  samotnych jako pierwsze mieszkanie mieszkańców Krakowa.
  8. Wyeliminowanie patologii powodującej wykluczenie i bezdomność poprzez:
  uzdrowienie sytuacji mieszkaniowej dla zasiedziałych obywateli miasta, Budownictwo komunalne na terenach Gminy które pozostały dla zabudowy.
  9. Weryfikacja programów i kontrola środków unijnych przeznaczonych na zabezpieczenie mieszkań dla młodych małżeństw na odpowiednich warunkach i dla wszystkich obywateli naszego miasta.
  Realizacja tego rozliczana przez społeczne komisje składające się z
  profesjonalistów i wszystkich zainteresowanych. Doprowadzenie do
  przejrzystości działań publicznych.
  10. Wprowadzenie nadzwyczajnych egzaminów państwowych dla obejmowania
  odpowiedzialnych stanowisk urzędniczych powiązanych z realną odpowiedzialnością karną za łamanie przepisów prawa.
  11. zgodność inwestycji ze środowiskiem – pełna harmonia i balans przemysłu i przyrody.

  12. Realizowanie polityki ochrony środowiska oraz jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie ilości terenów zielonych, parków miejskich, program sadzenia drzew szlachetnych, rozwój parków o charakterze leśnym / Lasek Łęgowski, Lasek Mogilski, Borek Fałęcki, Las na Pasterniku. Pełna ochrona środowiska naturalnego Zakrzówka, Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, ochrona terenów zielonych w Podgórkach Tynieckich i Parku Jerzmanowskiego.
  Wykorzystanie i ochrona przyrodnicza wybrzeży Wisły, Dłubni, Białuchy,
  Wilgi i Rudawy, zalewów Bagry, Staw Płaszowski i Staw na Dąbiu oraz
  terenów zielonych w Śródmieściu i innych dzielnicach Krakowa.
  Odwoływanie się do ekspertów uczelni co do zagospodarowania i utrzymania terenów
  zielonych / Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Krakowska, AWF i AGH/.
  Zwiększenie ilości ławek umożliwiających odpoczynek.
  13. Popieranie kultury oraz bibliotek publicznych jako ośrodków kultury oraz zwiększenie programów informatyzacji oraz pomoc mieszkańcom w opanowaniu Internetu.
  14. Zwiększenie programów zdrowotnych realizowanych przez Gminę Kraków.
  15. Zwiększenie wpływu na koszty ogrzewania i zanieczyszczenia powietrza poprzez rozwój sieci ciepłowniczej i przejęcie kontroli nad elektrociepłownią Łęg.
  16. Od usług, handlu i przemysłu które znajduje się na terenie miasta Krakowa a zwłaszcza z obcym kapitałem odprowadzenie miastu należnego podatku.
  17. Likwidacja niskiej emisji dymów z pieców węglowych w Śródmieściu Krakowa, miasto dofinansuje doprowadzenie linii MPC do kamienic i domów. Wystąpienie o fundusze europejskie na ochronę środowiska.
  18. Ściąganie inwestorów umożliwiających znalezienie lepszej pracy, tworzenie warunków dla rozwoju biznesu zarówno małego, średniego jak i dużego. Kreowanie przez Gminę nowych miejsc pracy poprzez realizowanie inwestycji.
  19. Zorganizowanie sezonowych robót publicznych /sprzątanie miasta, utrzymanie zieleni i nadzorowanie placów zabaw dla dzieci a szczególnie boisk szkolnych/. Wspieranie inicjatywy indywidualnych i zbiorowych mieszkańców co do robót zarobkowych.
  20. Przejrzystością inwestycji i udział mieszkańców w projektach porządkiem podziału funduszy wg ważności i potrzeb inwestycji :
  udrożnienie Krakowa i budowa parkingów.
  21. Więcej konsultacji gminy z mieszkańcami co do planu zagospodarowania Krakowa w terenie. Lepsze przygotowanie placów zabaw dla dzieci i młodzieży.
  22. Rozwój komunikacji publicznej i ścieżek rowerowych.
  23. Jednolity bilet roczny dla mieszkańców Krakowa komunikacji miejskiej.
  24. Remonty chodników i dróg osiedlowych.
  25. Przywrócenie w szkołach stołówek.
  26. Wnioskowanie o urzędowe wyznaczenie terminu remontu elewacji , szczególnie w śródmieściu i graniczących ze śródmieściem dzielnicach.
  27. Opieka nad emerytami, rencistami i osobami niepełnosprawnymi poprzez:
  kreowanie dla nich nowych miejsc pracy, zapewnienie udziału w życiu
  społecznym i kulturalnym miasta, zapewnienie im lepszej opieki zdrowotnej i
  faktycznego dostępu do usług publicznych.
  28. Likwidacja Straży Miejskiej i zwiększenie pieszych patroli Policji przez całą dobę.
  29. Likwidacja Rad Dzielnic, na to miejsce społeczne komitety osiedlowe.

  Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Obrona Praw Emerytów Rencistów Lokatorów – Graniwid Sikorski e-maile pisupisu@interia.pl
  Tel. 604-489-954

  Odpowiedz
  1. Swiątniczanin

   Ja zauwazylem ze Burmistrz pracuje systematycznie, po co miałby pokazywac wzrost aktywnosci przed wyborami. Skonczyły sie czasy taniej propagandy w Swiątnikach Górnych.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *