Ogłoszenie o XLV sesji Rady Miejskiej

mqdefaultNajbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne przy ul. Bruchnalskiego 36.

Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad oraz linki do projektów uchwał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji nr XLIV.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja Burmistrza z działalności finansowo-gospodarczej w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Świątniki Górne na lata 2014-2020” – projekt Burmistrza MiG nr 351, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 351.pdf
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku – projekt Burmistrza MiG nr 352, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 352.pdf
c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku – projekt Burmistrza MiG nr 353, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 353.pdf
d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Świątniki Górne do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – projekt Burmistrza MiG nr 354, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 354.pdf
e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku. – projekt Burmistrza MiG nr 355, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 355.pdf
f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku. – projekt Burmistrza MiG nr 356, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 356.pdf
g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku. – projekt Burmistrza MiG nr 357, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 357.pdf
h) w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świątniach Górnych – projekt Burmistrza MiG nr 358, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 358.pdf
i) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych – projekt Burmistrza MiG nr 359, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 359.pdf
j) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkoł i przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Świątniki Górne – projekt Burmistrza MiG nr 360, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 360.pdf
k) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku. – projekt Burmistrza MiG nr 361, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 361.pdf
l) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku. – projekt Burmistrza MiG nr 362, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 362.pdf
m) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku. – projekt Burmistrza MiG nr 363, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 363.pdf
n) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątniki Górne na lata 2014 – 2022 – projekt Burmistrza MiG nr 364, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 364.pdf
o) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości – projekt Burmistrza MiG nr 365, Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 365.pdf
p) w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Gminy Świątniki Górne w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych – projekt Burmistrza MiG nr 366. Projekt uchwały Burmistrza MiG nr 366.pdf

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *