Fundusz Sołecki – czy będziemy mieli głos we własnej sprawie??

kasa2Uchwały o wyodrębnieniu, bądź niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego w 2015 roku, muszą zostać przyjęte pomiędzy 20, a 31 marca 2014. Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. A o losie uchwały dotyczącej Funduszu Sołeckiego w Naszej Gminie zadecydują Radni na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy – zobaczymy czarno na białym komu zależy na dobru swojego Sołectwa?

Z pewnością fundusz sołecki nie rozwiąże wszystkich problemów sołectwa, ale jest szansą dla każdego z sołectw, dobrym punktem wyjścia do wspólnej dyskusji i organizowania się wokół ważnych dla nas spraw. Naszym zdaniem fundusz sołecki to nie tylko pieniądze, które pozwalają zabrać się wreszcie za mniejsze lub większe sprawy. Przede wszystkim to demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym bezpośrednio uczestniczą mieszkańcy sołectwa, na równych prawach!

Środki z funduszu sołeckiego to zazwyczaj od 5 do 25 tysięcy złotych na sołectwo – czyli w praktyce – dwie do 8 latarni, plac zabaw, kawałek chodnika, zatoka autobusowa… i tak co roku!

Dodatkowo dodatkowym argumentem, że TO SIĘ OPŁACA, jest fakt, iż Gmina, która zdecyduje się na wyodrębnienie w swoim budżecie funduszu i wyda pieniądze na przedsięwzięcia określone we wnioskach sołectw, co roku może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków. Zgodnie z Ustawą otrzymuje od Skarbu Państwa zwrot 10, 20 lub 30 % wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Najuboższe gminy otrzymują największy zwrot.

Więcej informacji i trochę statystyk znajdą Państwo we wcześniejszym naszym artykule dotyczącym Funduszu Sołeckiego – TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *