Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej XL

3D human pulling a ropeNajbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 27 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne przy ul. Bruchnalskiego 36.

Proponowany porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji nr XXXIX.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Informacja Burmistrza z działalności finansowo-gospodarczej w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Świątniki Górne do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Metropolia Krakowska” – projekt Burmistrza MiG nr 305,
b)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku – projekt Burmistrza MiG nr 306,
c)    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014- 2020 – projekt Burmistrza MiG nr 307,
d)    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – projekt Burmistrza MiG nr 308,
e)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – projekt Burmistrza MiG nr 309.
7.    Sprawozdanie z prac Rady Miejskiej i Komisji Rady w roku 2013.
8.    Zapytania i wolne wnioski.
9.    Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *