XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

3D human pulling a ropeXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w  Świątnikach Górnych odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. (czwartek)  o godz. 10.00.
Sesja odbędzie się w w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne przy ul. Bruchnalskiego 36.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji nr XXXVII.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja Burmistrza z działalności finansowo-gospodarczej w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. – projekt Burmistrza MiG nr 291,
b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Świątniki Górne na rok 2014 – projekt Burmistrza MiG nr 294,
c) w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątniki Górne na lata 2013 – 2022 – projekt Burmistrza MiG nr 295,
d) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świątniki Górne na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 – projekt Burmistrza MiG nr 296,
e) w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2014 r. – projekt Burmistrza MiG nr 297.

7. Podjęcie rezolucji w sprawie nieograniczania tonażu na drogach powiatowych przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Gminy Świątniki Górne.

8. Informacja Burmistrza w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli obiektów komunalnych zarządzanych przez kluby sportowe.

10. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju o realizowanych inwestycjach na terenie Gminy w roku 2013.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *