Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

article-logoZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać za pośrednictwem stowarzyszenia „Blisko Krakowa” działającego na terenie gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, w terminie: 17 października 2013 r. – 30 października 2013 r.

Formularze wniosku dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.bliskokrakowa.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Kryteria wyboru operacji udostępnione są na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania  www.bliskokrakowa.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” miejscowość: Skawina ul. Żwirki i Wigury 23, w godz. 800 – 1600.  

Wysokość dostępnych środków w 2013 roku w tym naborze na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

„Małe projekty” wynosi 150 820,48 zł

„Odnowa i rozwój wsi” wynosi 149 774,36 zł

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 262 793,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.  

Zakres tematyczny naboru

Ocenie będą podlegać wyłącznie operacje zgodne z następującymi przedsięwzięciami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa:

a)    Małe projekty

  • 1.1.1 Stworzenie oferty rekreacyjnej obszaru LGD w oparciu o koncepcję sieci szlaków turystycznych
  • 2.1.2 Udostępnienie urządzeń i sprzętu w celu zwiększenia społecznej aktywności mieszkańców
  • 3.1.2 Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących podobne funkcje
  • 4.2.1 Promocja lokalnej przedsiębiorczości

b)   Odnowa i rozwój wsi

  • 1.1.1 Stworzenie oferty rekreacyjnej obszaru LGD w oparciu o koncepcję sieci szlaków turystycznych

c)    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  • 4.1.1 Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy w oparciu o lokalne walory obszaru

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:

Operacja w wyniku oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru uzyskała powyżej 40% maksymalnej liczby punktów w ramach danej operacji.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” miejscowość: Skawina ul. Żwirki i Wigury 23, w godz. 800 – 1600.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerami tel. 12-256-02-31 lub 723-543-257.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *