Po sąsiedzku: Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

elektrykInformujemy, że trwają zapisy na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

Szkoła opracuje indywidualną ścieżkę dla każdego odliczając z całkowitej liczby godzin te zakresy materiału, które zostaną potwierdzone świadectwem, dyplomem, certyfikatem przez kursanta.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe KKZ to nowa pozaszkolna forma kształcenia zawodowego dla osób dorosłych, która wypełni lukę w szkolnictwie zawodowym spowodowaną likwidacją szkół zawodowych dla dorosłych (m.in. techników uzupełniających) oraz ograniczeniem możliwości kształcenia w pewnych zawodach w Szkole Policealnej np. technik handlowiec. KKZ prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego program kształcenia w zawodach których kwalifikacja dotyczy. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Od teraz można skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji (możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych). Wprowadzenie KKZ umożliwia elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego  na potrzeby rynku pracy – mobilność edukacyjną i zawodową osób dorosłych, które sprosta wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Założenia:

1) Tematyka kursów oraz ilość godzin kształcenia zawodowego dla zawodów i poszczególnych kwalifikacji jest zgodna z rozporządzeniem MEN z dnia 7.02.2012r.  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

2) Proponowane kursy dotyczą kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, w których kształcą szkoły – ilość planowanych kursów zostanie zweryfikowana podczas rekrutacji (zgodnie z zainteresowaniem potencjalnych uczestników).

3) Do prowadzenia kursów zostaną zatrudnieni nauczyciele pracujący w w/w szkołach.

4) Termin rozpoczęcia kursu – po zebraniu się odpowiedniej liczby uczestników.

5) Uczestnikami kursu mogą być osoby dorosłe (pełnoletnie).

6) Naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora danej szkoły.

7) Kurs może zostać uruchomiony po zebraniu się grupy min. 20 uczestników.

Poniżej przedstawiamy ofertę bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych na rok szkolny 2013/2014.

Zespół
Szkół
Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie
1. Prowadzenie działalności handlowej (A.22)

 

 

10 miesięcy

tel. 12 276 15 22

fax. 12 276 34 51

www.zste.home.pl

e-mail: zste@home.pl

Wejście na formularz elektroniczny

2.Prowadzenie rachunkowości (A.36)

11 miesięcy

3. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (podatków)(A.65)

11 miesięcy

4. Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11)

11 miesięcy

5. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12)

11 miesięcy

6. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych (E.12)

10 miesięcy

7. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami (E.13)

10 miesięcy

8. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)

10 miesięcy

9. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8)

11 miesięcy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *