Miesięczne archiwum: Luty 2017

Nowe czujniki do pomiaru jakości powietrza

Gmina Świątniki Górne zainstalowała 7 czujników do pomiaru jakości powietrza: na dwóch szkołach w Świątnikach Górnych, w Rzeszotarach na szkole i budynku klubu oraz na szkołach w Olszowicach, Ochojnie i Wrząsowicach.

Czujniki rejestrują stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM.10., temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Wszystkie bieżące wyniki do wglądu na stronie: www.map.airly.eu

Źródło: siepraw,dbv.pl