Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

Ważny komunikat MPGO Sp. z o.o. Kraków w sprawie wymiany pojemników na odpady.

sprzątanieMałopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie informuje, że nastąpiła zmiana podmiotu odbierającego odpady komunalne na terenie Gminy Świątniki Górne, wskutek czego 25 kwietnia 2016 roku nastąpi wycofanie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów przez podmiot dotychczas odbierający odpady: Wioletta Kołakowska (dawniej: Wioletta Chowaniec), AUTO SERWIS – SKUP ZŁOMU, 34-100 Wadowice, ul. Polna 4.

Obecnie operatorem systemu jest Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie, które od 13 kwietnia 2016 roku będzie podstawiać mieszkańcom Gminy Świątniki Górne pojemniki na odpady komunalne za pośrednictwem podwykonawcy: Łukasz Steczko, STEKO-TRANS Firma Transportowo-Usługowa, 32-415 Poznachowice Górne 66.

H A R M O N O G R A M   P O D S T A W I A N I A   P O J E M N I K Ó W

13 kwiecień  –  środa              Świątniki Górne

15 kwiecień  –  piątek             Świątniki Górne

16 kwiecień  –  sobota            Świątniki Górne                 i           Olszowice

19 kwiecień  –  wtorek            Olszowice                           i           Ochojno

20 kwiecień  –  środa              Ochojno

21 kwiecień  –  czwartek         Wrząsowice

22 kwiecień  –  piątek              Wrząsowice                       i           Rzeszotary

23 kwiecień  –  sobota             Rzeszotary